Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Výsledkem naší čtyřleté práce je preparát Cannasan

Ing. František Bednařík

Léčivé účinky rostlin konopí setého jsou známy již několik tisíc let a celá řada vědeckých prací tyto účinky potvrzuje. V posledních letech se intenzita výzkumu léčebných účinků této rostliny zvýšila, prohlubují se znalosti nejen o chemickém složení, ale zejména vědomosti z oblasti farmakokinetiky, které jsou nejdůležitější z hlediska pochopení účinků látek obsažených v konopí setém na organismus.

V rostlinách konopí setého bylo prokázáno více než 1400 chemických substancí, z toho je 144 tzv. kanabinoidů. Jen jedna z těchto látek – THC – je látka psychoaktivní. Množství THC při léčbě konopím ovlivňuje psychický stav pacienta a v důsledku toho omezuje možnosti širokého využití léčebných účinků konopí, zejména pak u pracovně aktivních pacientů.

V humánní medicíně se v současné době využívají k léčbě právě odrůdy konopí s vyšším obsahem THC. Vysoký obsah THC v těchto odrůdách konopí však současně pro svoje psychogenní účinky limituje množství léčených pacientů.

Odrůdy s nízkým obsahem THC, tj. do 0,3 % THC v sušině, jsou ve farmaceutickém průmyslu technologicky využívány k produkci CBD, popř. CBG. Cílem naší výzkumné práce bylo zjistit možnosti využití odrůd konopí s nízkým obsahem THC k léčbě různých onemocnění.

Z našich výzkumných prací vyplynulo, že snížením obsahu THC (psychogenní složka), na tisíciny promile je zcela odstraněn jakýkoliv psychogenní účinek, naopak tato velmi nízká hladina THC významně stimuluje imunitní systém organismu. Léčebný potenciál látek obsažených v konopí (kanabinoidů) zůstává zachován (enturage efekt).

V roce 2015 jsme vyvinuli zcela nový postup zpracování konopí setého pro léčebné využití, spočívající mimo jiné v kombinaci účinných látek z konopí setého a léčivých rostlin. Spojením účinných látek vybraných druhů léčivých rostlin a látek obsažených v konopí bylo dosaženo pozitivních, objektivních a kurativních výsledků při léčbě celé řady onemocnění.

V letech 2015 a 2016 byl tento způsob léčby konopím aplikován u rozsáhlého souboru pacientů s různými diagnózami. Výsledky ukazují na mimořádný potenciál využití tohoto způsobu fytoterapie v humánní medicíně, zejména pak u chronických onemocnění.

Odstraněním psychogenních účinků konopného preparátu je možné přípravek podávat i pacientům, pro které nebylo doposud léčba konopím vhodná (řidiči, učitelé, policisté, hasiči, lékaři, …)

Preparát byl pojmenován Cannasan (Cannabis sativa nuovum).

Přípravek je podáván perorálně.

Cannasan je směs hydrofilních a lipofilních extraktů, výluhů a macerátů konopí setého a vybraných druhů léčivých rostlin, nerozpustné vlákniny a rostlinných olejů.

V roce 2017 byly na mezinárodních vědeckých konferencích v Lublaně a v Praze prezentovány výsledky užívání preparátu u celkem 260 pacientů se 43 různými diagnózami.

V letech 2017 a 2018 byly účinky Cannasanu ověřeny u 850 pacientů, úspěšný léčebný efekt nastal u více než 86 % pacientů s celkem 63 různými diagnózami.

Cannasan představuje osvědčený a prověřený preparát na bázi konopí, bez psychogenních účinků, se standardizovaným obsahem účinných látek, určený zejména pro léčbu chronických chorob.

Léčba Cannasanem vyžaduje výrazně nižší celkové náklady než klasická léčba, nebo něž léčba s využitím tzv. léčebného konopí. Cannasan tudíž představuje ekonomicky dostupnou možnost léčby konopím pro velmi rozsáhlou skupinu pacientů.

Prokazatelně objektivních kurativních účinků bylo dosaženo u následujících skupin onemocnění:

 • neurodegenerativní choroby – roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, myastemia gravis, Alzheimerova choroba,…
 • autoimunitní choroby – revmatoidní artritida, artróza kloubů,…
 • dermatózy – lupenka, atopický ekzém,…
 • poruchy metabolismu – diabetes 2. typu, vysoká hladina cholesterolu,…
 • chronické idiopatické záněty – záněty lymfatických uzlin,…
 • bércové vředy, záněty cévního systému, zánět karpálních tunelů, hemeroidů…
 • eliminace vedlejších nežádoucích účinků chemoterapie
 • stimulace angioplastického jevu – poúrazové hojení ran
 • gynekologické choroby – menstruační bolesti, premenstruační syndrom,…
 • psychosomatické choroby – úzkosti, migrény,…
 • zánětlivá onemocnění zažívacího traktu – reflux, kolitida ulceroza, Crohnova nemoc
 • průjmy – poruchy trávení, alergie na složky potravin,…
 • obstipace – poruchy trávení,…
 • regenerace po chirurgických zákrocích – srůst tkání, kostí,…
 • rekonvalescence pacientů po centrální mozkové příhodě (mrtvice)
 • bolesti – kloubů, chronická bolest,…
 • dekubity – u ležících (paralyzovaných) pacientů
 • záněty v dutině ústní – paradentóza,…

V aplikaci prekliniky (translační medicíny) pokračujeme na řadě lékařských pracovišť v České republice i v zahraničí, v dalším výzkumu spolupracujeme s laboratořemi na několika univerzitách a vědeckovýzkumných ústavech.