Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

CANNAFEST 2021

Specializovaný veletrh se konal v Praze od 5.-7.11.2021. Jsme velmi rádi, že se akce i přes nepříznivou situaci konala a mohli jsme být součástí této zajímavé události jako Výzkumný ústav Cannasan z.ú..

Veletrhu se zúčastil i zakladatel a ředitel Výzkumného ústavu Cannasan, z.ú., ing. František Bedanřík. Jeho přednášku s názvem Preparáty na bázi konopí setého a jejich využití v humánní/veterinární medicíně si můžete pustit na záznamu.

Informace k přednášce:
Výzkumný ústav Cannasan se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem preparátů na bázi konopí setého a léčivých rostlin. Preparáty připravované ze směsí výluhů, extraktů a macerátů léčivých bylin a konopí setého byly perorálně podávány pacientům s různými diagnózami. Účinky těchto preparátů byly v letech 2015 až 2021 ověřeny a potvrzeny u celkem 82 různých diagnóz, zejména pak chronických. Dílčím výzkumným úkolem bylo ověření účinků např. u pacientů po těžkém průběhu mozkové mrtvice s trvalými dlouhodobými následky a u pacientů s různými autoimunitními chorobami. Podobným způsobem jsou zkoumány účinky těchto preparátů také ve veterinární medicíně. Výsledky ukazují pozitivní působení na regeneraci poškozených tkání a významné neuroprotektivní efekty.

Prezentace výsledků
– kazuistika – pacient s trvalými dlouhodobými následky po mozkové mrtvici.
– kazuistika – pacient s juvenilní dermatomyozitidou.
– kazuistika – veterinární medicína (pes) po úrazu páteře

Naši přednášku si můžete pustit na TOMTO ODKAZU, nebo přímo níže.


Těšíme se na Vás na dalším ročníku.

Všem přejeme pevné zdraví!

CANNAFEST 2019

Byli jsme na Cannafestu 1.-3.11.2019, více na www.cannafest.com
Prezentaci Ing. Františka Bednaříka z Cannafestu naleznete na následujícím odkazu VÚ Cannasan – Cannafest 2019

BodyFest 2019, 6.9. – 7.9.2019

Výzkumný Ústav Cannasan se bude účastnit největší oslavy zdraví s podporou lékařů v České republice, která přivede do Pragovky více než dvě desítky kapacit na téma: zdraví, sport a prevence. Zajímá-li vás použití nepsychoaktivního konopí, tak neváhejte a setkejte se s námi na naší přednášce – workshop A, sobota 7.9.2019, 11:00.
Informace k naší přednášce naleznete na TOMTO ODKAZU.
Informace o celém programu se dozvíte na TOMTO ODKAZU.

Konopí se nerovná Marihuana, 22.8.2019

Náměstí Generála Kutlvašra 5, Praha 4, Nusle.
Registrujte se na info@vucannasan.cz

Zkušenosti z využití přípravků z konopí setého (Cannabis sativa L.) ve veterinární medicíně

Prezentaci MVDr.Michaela JAVORY a Ing. Františka BEDNAŘÍKA naleznete na následujícím odkazu Konopí ve veterinární medicíně 2016.pdf

Konopný lék a pacienti: Kdo je spokojen se současným stavem?

 Zajímavá přednáška Prof. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc., Dr.h.c.mult, na téma historie konopí, jeho biochemie, pěstování, účinky, ale také o velmi složité právní stránce léčby konopím.

Fytoterapie konopím v humánní a veterinární medicíně, Cannafest 2017, Praha

V humánní medicíně se v současné době využívají k léčbě odrůdy konopí s vyšším obsahem THC. Vysoký obsah THC v těchto odrůdách konopí však současně pro svoje psychogenní účinky limituje množství léčených pacientů. Odrůdy s nízkým obsahem THC, tj. do 0,2% THC v sušině, jsou pro farmaceutický průmysl technologicky využívány k produkci CBD, popř. CBG. Cílem výzkumné práce bylo zjistit možnosti využití odrůd s nízkým obsahem THC k léčbě různých onemocnění. V roce 2015 byl vyvinut zcela nový postup při zpracování konopí setého pro léčebné využití, spočívající mimo jiné v kombinaci konopí setého a léčivých bylin. V letech 2015 a 2016 byl tento způsob fytoterapie aplikován u rozsáhlého souboru pacientů s různými diagnózami. Výsledky ukazují na mimořádný potenciál využití tohoto způsobu fototerapie v humánní medicíně.

Rozhovor s Františkem Bednaříkem: O léčivé síle konopí (díl 1.)

Rozhovor s Františkem Bednaříkem: O léčivé síle konopí (díl 2.)